Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk, Kolbuszowa.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2021.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
  7. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Starostwie Powiatowym w Nisku.
  8. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2022 r.
  9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  10. Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko