logo Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele przeszłości”

Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele przeszłości” w okresie 01.06.2022 do 30.11.2022 r. realizuje inicjatywę pod nazwą „Rewitalizacja miejsca pamięci narodowej – cmentarz wojenny Borowina, II etap”.

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

loga projekt