Grafika

Starosta Niżański zaprasza na seminarium pt. „Myśl konserwatywna w Galicji”. W tematykę spotkania wprowadzi nas dr Konrad Krzyżak, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Misji Obywatelskiej w partnerstwie z  Powiatem Niżańskim i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, ul. Plac Wolności 3, w  godz. 10:00 – 12:00

Wydarzenie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 ''Wolność po polsku''.

Udział w wydarzeniu bezpłatny.