Grafika

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym celem projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce.


Realizatorzy Projektu chcą stworzyć mechanizm wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji, zamierzają stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO.
Będą przyglądać się zmianom prawnym, które dotyczą organizacji społecznych. Zebrane informacje wysyłane będą raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich organizacji, które zapiszą się do bazy. 

 https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/


Nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników. 

Efektami projektu będą:

  • comiesięczny Newsletter Legislacyjny,
  • 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,
  • działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
  • raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego
    2-letniego monitoringu,
  • złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.


Projekt jest finansowany sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego