Zapraszam  na XLIX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Niżański szlak kajakowy”.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.
  7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego. 

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko