Dotyczy: zawiadomienia o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Działając zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst .jedn. Dz.U. z 2017 r z poz. 784) Nadleśnictwo Biłgoraj zawiadamia, że w dniach 16 i 17 listopada 2022 r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1047 R, w związku realizacją robót związanych z wycinka drzew w okolicy pasa drogowego drogi 1047R na odcinku: od granicy województwa oznaczonej tablicą z napisem Województwo Podkarpackie, Powiat Niżański, Gmina Harasiuki w kierunku miejscowości Huta Stara na długości 1350 mb.

Kierownikiem robót będzie leśniczy Bernard Połeć.

Realizacja prac będzie miała miejsce w dniach 16 i 17 listopada 2022 r. w godz. 8.00 - 15.00.

Termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu : 17 listopada 2022 r godz. 15.00.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj

mgr inż. Andrzej Borowiec