logo NIW

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Termin naboru ofert i wniosków:

 • NOWEFIO: od 14 listopada 2022, godz. 14:00 do 12 grudnia 2022, godz. 14:00;
 • PWRUL: od 21 listopada 2022, godz. 14:00 do 19 grudnia 2022, godz. 14:00;
 • PROO: od 28 listopada 2022, godz. 14:00 do 2 stycznia 2023, godz. 14:00;
 • W Programie NOWEFIO wyodrębniono cztery priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań, oraz Priorytet 5 – Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu NOWEFIO1.
 • Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy ( regranting)
 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
 • W ramach konkursu NOWEFIO 2023, w Priorytecie 2,3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł, przy czym roczna kwota dotacji może maksymalnie wynosić 150 tys. zł i nie może być niższa niż 50 tys. zł.
 • W ramach konkursu NOWEFIO 2023, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 150 tys. do 400 tys. zł, przy czym roczna kwota dotacji może maksymalnie wynosić 200 tys. zł i nie może być niższa niż 50 tys. zł.
 • BRAK WYMOGU WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO
 • Więcej informacji na stronie NIW: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursach-na-rok-2023/