Zapraszam na L Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  3. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2021 r. oraz I półroczu 2022 r.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2021 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”.
  5. Zapoznanie się z informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2021/2022.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022.
  7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko