Dotyczy: zawiadomienia o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Działając zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) Nadleśnictwo Biłgoraj zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1047R, w związku realizacją robót związanych z wycinka drzew w okolicy pasa drogowego drogi 1047R na odcinku: od granicy województwa oznaczonej tablicą z napisem Województwo Podkarpackie, Powiat Niżański, Gmina Harasiuki w kierunku miejscowości Huta Stara na długości 1350 mb.

Kierownikiem robót będzie leśniczy Bernard Połeć.

Realizacja prac będzie miała miejsce w dniu 29 listopada 2022 r. w godz. 8.00 -14.30.

Termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu: 29 listopada 2022 r godz. 15.00.

 

Z0ca Nadleśniczego

Mariusz Szabat