pismo - treść poniżej

Od dnia 30-11-2022 do odwołania wstrzymuje się przyjęcia kobiet do Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ Nisko z powodu braku miejsc.