O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/326/2021 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

Zarząd Powiatu Niżańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 r. w formie wspierania, w sferze pożytku publicznego w zakresie:

 

 

informacje w załącznikach

Pliki do pobrania