Zapraszam na LI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023;
  c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023;
  d) przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.
 5. Zatwierdzenie planów pracy na 2023 r.:
  a) Rady Powiatu Niżańskiego,
  b) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.
 6. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko