Zapraszam na LII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.45 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Plac Wolności 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetowych, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko