Zapraszam na LIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko