Grafika

Kampania pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj” przygotowana została przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.
Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce
w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. Państwowej komisji zależy na tym, aby przekaz zapisał się w społecznej świadomości.

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Do informacji załączone zostały plakaty. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie umieszczone są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka tak, aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kampanii oraz o obserwowanie podejrzanych zachowań małoletnich, a także potencjalnych sprawców i odpowiednio szybkie reagowanie na nie.