Grafika

 Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje Konkurs plastyczny pn. „Rewitalizacja w mojej gminie”.

Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji oraz rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych we własnej gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz seniorzy (wiek 60 +) z terenu gmin, które posiadają lokalny albo gminny program rewitalizacji (LPR / GPR).

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.podkarpackie.pl zakładka Dla Mieszkańców / Gospodarka i przedsiębiorczość / Rewitalizacja / Konkurs plastyczny. Przewidziano nagrody dla laureatów konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy do 28 kwietnia 2023r. przesłać pracę wykonaną samodzielnie przez uczestnika konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

 

Regulamin (pdf)