Zapraszam na LVI nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Plac Wolności 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe prowadzenia zadania publicznego.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów prowadzenia zadania publicznego.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu Niżańskiego.
  5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko