Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 895/2023 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 2 czerwca 2023 r.  

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)  Zarząd Powiatu Niżańskiego podaje niniejszym do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi

wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Zasady aktualizacji opłat

Powierzchnia lokalu

(m2)

1.

Działka ew. nr

3394/1

 

TB1N/00081085/6

1,0225

Lokal użytkowy położony w Nisku

przy ul. 3-go Maja

32C

Prowadzenie działalności w tym

ubezpieczeniowej lub

finansowej – najem na okres 8 miesięcy

 

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu

Cena wywoławcza  w przetargu – 

30,00 zł/m2 netto miesięcznie +

obowiązujący podatek VAT

Zgodnie z umową najmu

Zgodnie z umową najmu

13,20

 

Niniejszy wykaz podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 26 czerwca 2023 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

Robert Bednarz