grafika

Do 14 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie zajęć oraz wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach nowego programu ministerstwa sportu Mikro Granty.

Górna granica wsparcia to 20 tys. zł na wydarzenie, przy czym jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie pięć wydarzeń.

Wsparcie finansowe w ramach programu mogą otrzymać organizacje sportowe, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia środków publicznych lub korzystały z niego w niewielkim stopniu. Projekt jest skierowany do beneficjentów, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł. Oznacza to, że na środki mogą liczyć głównie małe, lokalne organizacje sportowe, działające dotychczas bez wsparcia publicznych funduszy – w tym uczniowskie, szkolne i gminne kluby sportowe. Resort sportu zakłada, że dzięki programowi do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń sportowych w całej Polsce.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 14 lipca 2023 r. (godz. 23.59) przez stronę internetową www.mikrograntysportowe.pl. Tam również można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące programu - w tym instrukcję wypełnienia wniosku.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.mikrograntysportowe.pl/