grafika

Akademicki Związek Sportowy, jako operator Programu „PROZDROWOTNYCH WAKACYJNYCH PÓŁKOLONII”, prowadzi dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje).

Dodatkowa tura naboru będzie prowadzona do dnia 18 sierpnia 2023 r. lub do momentu wyczerpania środków dostępnych w programie. Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Wyniki naboru publikowane będą w formule tygodniowej, w każdy piątek.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej projektu: https://polkolonie.azs.pl/