Zapraszam na LX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 14:30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2034.
  6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.            

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko