Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. zmieniła program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością, oraz wprowadziła nowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

Druga tura naboru rozpoczęła się 1 sierpnia o godz. 10:00 i potrwa do 31 sierpnia do godz. 23:59.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-zasady-skladania-i-rozpatrywania-wnioskow-o-dofinansowanie-w-programie-samodzielnosc/ 

Kontakt do Oddziałów PFRON w sprawie programu samochodowego:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kontakt-do-oddzialow-pfron-w-sprawie-programu-samochodowego/