Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wczesnośredniowiecznej "Muzyka z Grodziska".
Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi 6 października 2023 r.
Finał konkursu odbędzie się 14 października 2023 r. w czasie IV Festynu archeologicznego w Mrozach „Kierunek Grodzisko!”
Szczegóły w regulaminie.