Grafika

Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wczesnośredniowiecznej "Muzyka z Grodziska".
Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi 6 października 2023 r.
Finał konkursu odbędzie się 14 października 2023 r. w czasie IV Festynu archeologicznego w Mrozach „Kierunek Grodzisko!”
Załączamy regulamin i informacje o jurorach.

Regulamin (pdf)

Informacje o jurorach (pdf)

Informacje o konkursie są również dostępne na stronie: https://kulturalnemrozy.pl/node/konkurs-muzyka-z