Grafika

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę- „Piknik naukowy”.

Zadanie przewiduje przeprowadzenie konkursu praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki, informatyki i telekomunikacji, motoryzacji oraz jakości życia). Do konkursu zapraszamy drużyny szkolne z klas IV-VI Szkół Podstawowych powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Drużyny należy zgłaszać do 15.09.2023r do biura LGD, a grupowe prace konkursowe (plakat i prace konkursową) należy dostarczyć do 30.09.2023r. Konkurs ma charakter grupowy i przewiduje atrakcyjne nagrody. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Zadanie przewiduje również organizację „Pikniku naukowego”, na który zapraszamy 12.10.2023r o 10.00. do siedziby LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", ul. Piaskowa 10, Wolina.

Regulamin (pdf)