Z a p r a s z a m  na LXV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

2. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

3. Uchwalenie budżetu powiatu na 2024 rok:

a. przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2024;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego
na rok 2024;

c. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2024;

d. przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2024.

4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034.

5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.

6 Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Niżański.

9. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko