Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpoczyna się od 15 grudnia 2023 roku. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 13 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje - w tym sposób nadsyłania zgłoszeń - znajdują się w regulaminie konkursu.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/konkurs-nieodplatna-pomoc-prawna-i-obywatelska---jest-takze-dla-mnie