Z a p r a s z a m  na LXVI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad LXVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w związku powierzeniem Gminie Harasiuki prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu tj. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047 R Huta Krzeszowska – Ciosmy”.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023.
 5. Zatwierdzenie planów pracy na 2024 r.: Rady Powiatu Niżańskiego, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko