Zapraszam na LXVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13:30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z LXV i LXVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2023.
 4. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2023 roku.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2023 roku.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pt.: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (II)”, Działanie 7.1 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Ulanowie i nadania Statutu.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Niżańskiego.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2024.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad LXVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko