OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.)

Starosta Niżański

zaprasza do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu
na terenie Powiatu Niżańskiego w okresie od dnia 1 marca do 31 grudnia 2024 roku.

 

Pliki do pobrania