Elektroniczny Dziennik Budowy został wprowadzany w ubiegłym roku jako alternatywa do papierowej formy dziennika budowy. EDB jest rozwiązaniem korzystnym tak dla obywateli, jak i urzędów.

Najważniejsze korzyści dla administracji architektoniczno-budowlanej związane z EDB to:

  • szybkie wydanie dziennika budowy w systemie,
  • możliwość stałego wglądu w dane dotyczące każdego wydanego dziennika.