grafika

W imieniu Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, informujemy o naborze do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli masz 18 - 28 lat, działasz społecznie i chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, wypełnij zgłoszenie konkursowe i powalcz o tę rolę!

Nabór zgłoszeń konkursowych trwa do 10 kwietnia 2024 r.

Szczegóły konkursu, regulamin i wzór zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Zachęcamy również do śledzenia postów na portalach społecznościowych, gdzie na bieżąco udostępniane są informacje o konkursie:

Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=725558113062453&set=a.250597907225145

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/minister-ds-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-obywatelskiego_unitednations-youngleaders-activity-7175512820476743682-472o?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Grafika: www.gov.pl