grafika

 

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.

"Indeks Start2Star" to nie tylko stypendium, ale także szansa na rozwinięcie swojego potencjału i zdobycie wyższego wykształcenia! 

Stypendia w wysokości 1600 zł miesięcznie pokrywają koszty kształcenia, utrzymania i inne związane z nauką wydatki.

Rejestracja trwa do 31 maja 2024 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://fundacjajlc.pl/formularz-rekrutacyjny-do-xvii-edycji-programu-indeks-start-2-star/

Jakie warunki należy spełnić?

  • Być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.
  • Uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0.
  • Wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
  • Uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.
  • Mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Więcej informacji na stronie Fundacji JLC https://fundacjajlc.pl/, profilu na Facebooku Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

 

Źródło: https://fundacjajlc.pl/start2star/