grafika

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

  1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
  2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
  3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
  4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
  5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
  6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
  7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Wysokość wsparcia to:

do 8.000 zł (KGW do 30 członków),

– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),

– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła do 30 września 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa