grafika

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o naborze ofert w Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”.

Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł, z czego 38 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, natomiast 2 mln zł na pomoc techniczną. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Muszą też zapewnić 10 proc. wkładu własnego.

Dofinansowanie udzielane będzie w czterech obszarach działalności: aktywność społeczna osób starszych, partycypacja społeczna, włączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości m.in. poprzez wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. 

Wnioski należy składać od 13 maja do 3 czerwca za pośrednictwem generatora wniosków.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 czerwca 2024 r.

Zadania, które otrzymają dofinansowanie powinny być zrealizowane od 1 maja do 31 grudnia 2024 r.

 

Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rusza-nabor-w-programie-aktywni-do-podzialu-prawie-40-mln-zl-regulamin