grafika

Szanowni Państwo – nauczyciele uczący w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku!

Powiat Niżański wraz z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej informuje, że pozostały wolne miejsca na dwa rodzaje kursów:

  • kurs nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams (wszyscy nauczyciele technikum),
  • kurs programowania online w Python, Ruby i JavaScript (nauczyciele kierunków: technik informatyk, technik programista).

W związku z powyższym w okresie od 4 do 8 października 2021 r. prowadzony jest dodatkowy nabór nauczycieli i nauczycielek do udziału w ww. kursach w ramach w projektu „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!