Dnia 27 listopada 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Był to pierwszy etap, który udało się zakończyć. Całościowe zakończenie robót planowane jest na lipiec 2018 r.

W przekazaniu I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Molter oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie jezdni, poszerzeń i przepustów wraz z robotami wykończeniowymi. Wartość zrealizowanych zadań I etapu wynosi 3.192.698,21 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.058,10 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki w/w inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.