Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów newsrootczerwiec2018rootzmb oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Uroczystość odbioru i oddania do użytkowania  przedmiotowej inwestycji zaszczycił swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Jan Sołek.

W przekazaniu do eksploatacji zrealizowanego odcinka wzięły również udział władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Józef Sroka oraz przedstawiciele Wykonawcy robót: Prezes Zarządu Firmy PBI Infrastruktura S.A w Kraśniku Ryszard Hadała, Kierownik Budowy Zygmunt Jasiński i pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach: etap I został zrealizowany w roku 2017 a etap II zakończono w roku bieżącym.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni. Drugi etap głównie obejmował dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostało prawie 7 km drogi, co podwyższyło parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Dzięki czemu na przebudowanym odcinku drogi zwiększy się komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

{galeria}/news/czerwiec2018/zmb/{/galeria}

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”