umowa

Dnia 22 czerwca 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, podpisali umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa”.

Powiat Niżański otrzymał pomoc finansową na w/w zadanie w wysokości 2 236 497 zł dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem inwestycji jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa na odcinku o długości 6,8 km. Poprzez poszerzenie nawierzchni drogi zwiększy się powierzchnia nawierzchni bitumicznej o 2853 m2, zmieni się klasa drogi z L na Z. Zwiększy się nośność nawierzchni z 80 kN do 100 kN.

Powiat Niżański jest liderem wśród samorządów województwa podkarpackiego w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację inwestycji drogowych. Dostrzegają to media, informując o tym fakcie mieszkańców regionu.

Informacje o środkach, pozyskanych w ramach PROW, przeznaczonych na remonty dróg, można obejrzeć pod linkiem: http://rzeszow.tvp.pl/25866356/remonty-po-latach-czyli-naprawy-lokalnych-drog-w-regionie