szkoly

Dnia 16 września 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 

Na liście znalazły się dwa projekty złożone przez Powiat Niżański.

Jeden z nich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie” uplasował się na 29 miejscu z ilością 60,01 pkt. Całkowity koszt tego projektu wyniesie 1.746.809,49 zł, w tym dofinansowanie 1.290.515,91 zł.

Drugi projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” uzyskał 38,76 pkt. i znalazł się na 90 miejscu powyższej listy. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 4.811.466,56 zł, w tym 3.638.915,76 zł to dofinansowanie.

Łącznie całkowite środki pozyskane na termomodernizację szkół to kwota 4.929.431,67 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym na wyżej wymienione projekty, polepszą się warunki do pracy oraz nauki dzieci i młodzieży w szkołach.