Dnia 7 lutego 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego.

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie wynosić 1 283 999 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 893 724 zł. Środki własne Powiatu to kwota 390 275 zł.

Po podpisaniu umów na wykonawstwo robót budowlanych i nadzór inwestorski koszt inwestycji wyniesie 1 259 075 zł, z czego 876 995 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury budynku w Ulanowie na cele edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, poprzez adaptację i głęboką termomodernizację. W ramach zadania, m.in. zostaną wymienione okna, drzwi, instalacja elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną ocieplone ściany wraz ze stropami.

Dzięki takim działaniom budynek będzie spełniał wymogi uzyskania głębokiej termomodernizacji. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się początkiem listopada 2017 r.