W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych na budynku jest firma FHUP WITPOL Witold Drelich, 37 – 430 Jeżowe 428B.

Wartość zadania – 1.082.258,81 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 25 kwietnia 2017 r.

Planowane działania polegać będą na głębokiej termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, m.in. na: dociepleniu budynku, izolacji i dociepleniu ścian piwnic, wymianie okien, wymianie instalacji CO, oświetlenia, wymianie obróbek blacharskich, wymianie pokrycia dachowego z remontem kominów, montażu instalacji odgromowej, wykonaniu elewacji.

Realizacja inwestycji pozwoli by budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem mógł uzyskać lepsze współczynniki przenikania ciepła. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej a co za tym idzie zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się w listopadzie br.