W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych na budynku jest firma ENERGIA POLSKA S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa.

Wartość zadania – 2.111.516,40 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 25 kwietnia 2017 r.

Planowane działania polegać będą na głębokiej termomodernizacji budynku szkoły RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji CO, oświetlenia, wymianę obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej, wykonanie elewacji.

Realizacja inwestycji pozwoli by budynek szkół RCEZ w Nisku mógł uzyskać lepsze współczynniki przenikania ciepła. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej a co za tym idzie zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się w listopadzie br.