Nazwa fundusz/programu/dotacji:

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Nazwa zadania:

 

Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska

 

Wartość dofinansowania:

 

7 363 737,00 zł

 

Wartość środków własnych Powiatu:

 

4 909 159,60 zł

 

Całkowity koszt inwestycji:

 

12 272 896,60 zł

 

Opis zadania:

W ramach zadania wybudowana zostanie droga powiatowa Nr 1070R na odcinku Bukowina – Ryczki o długości 2800 mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R w m. Łazory na długości 5310 mb i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R w m. Huta Krzeszowska na długości 907 mb. Ponadto, wykonane zostaną m. in. chodniki, ścieżka rowerowa, skrzyżowanie z drogami gminnymi oraz przebudowane zostaną perony autobusowe. Termin realizacji: 2021 r. – 2022 r.