zdjęcie

Dnia 7 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku inwestycji pn. .„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki” wykonanej w latach 2019-2020 roku.

W odbiorze zadania udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Przedstawiciele Wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. ze Staszowa Grzegorz Parobek, Sławomir Wójcik, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Gminy Jarocin oraz Starostwa Powiatowego w Nisku.

Łączny koszt tej inwestycji to 2 999 094,04 zł, z czego 80% tej kwoty pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała część to wkład własny.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostało prawie 7 km dróg, które podwyższyły parametry techniczne i eksploatacyjne dróg Nr 1038R i 1039R.

Ponadto zwiększył się komfort jazdy oraz poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.