zdjęcie drogi

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi o długości 686 mb, wykonano zjazdy, poprawiono kanalizację oraz elementy ulicy, w tym chodnik o łącznej długości 1.367 m, oznakowano drogi i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.338.893,89 zł, z czego 200.834,89 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

zdjęcie tablica