zdjęcie

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.231.989,29 zł, z czego 319.597,29 zł stanowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi o długości 990 mb, wykonano zjazdy, poprawiono kanalizację oraz elementy ulicy, w tym perony, zatoki postojowe i chodnik o łącznej długości 725 m. Oznakowano także drogę oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.