Od 31 marca 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem realizuje powierzone przez Powiat Niżański w ramach otwartego konkursu ofert zadanie pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Stosowne umowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku podpisali: z ramienia Powiatu Niżańskiego – Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Wicestarostą Adamem Machem, z ramienia Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Beata Drzymała oraz Skarbnik Zarządu Marta Mierzwa.  

- Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osobą od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Powiat Niżański widzi konieczność wsparcia takich osób, dlatego kiedy tylko pojawia się taka możliwość, aplikuje o środki, dzięki którym można odciążyć opiekunów. Zadanie to w imieniu Powiatu Niżańskiego realizować będzie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem, które już od 2010 roku działa na rzecz osób niepełnosprawnych – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Powiat Niżański wsparciem w formie opieki wytchnieniowej obejmie 38 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 6.530 godzin. Zajęcia realizowane będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, jak również w domu rodzinnym osób uczestniczących w tych zajęciach. Prowadzenie zajęć opiekuńczych polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym opieki poprzez zagospodarowanie w sposób ciekawy i atrakcyjny czasu wolnego. Dzięki temu możliwe będzie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie nieodpłatnie. 

Zadanie finansowane jest z programu pn. Opieka wytchnieniowa edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Całkowity koszt zadania wynosi 266 424 zł.

Warto podkreślić, że środki z Programu pozyskały również Gmina i Miasto Ulanów oraz Gmina Harasiuki.