grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Dotacja celowa z budżetu państwa - Program kompleksowy wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”

Nazwa zadania:

Za życiem

Wartość dofinansowania:

259 220,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

259 220,00 zł

Opis zadania:

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Bezpośrednio realizującymi program ze strony Powiatu Niżańskiego są: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – w odniesieniu do realizacji zadania w zakresie zapewnienia miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, który został wyznaczony, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Niżańskiego. 

Projekt realizowany w okresie od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.