grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik-Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059 R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel.

Wartość dofinansowania:

2 803 800,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

1 869 200,72 zł

Całkowity koszt inwestycji:

4 673 000,72 zł

Opis zadania:

W ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem i drogi Rudnik-Kończyce, przebudowana zostanie droga, wykonana będzie ścieżka rowerowa, zjazdy, przepusty i inne elementy infrastruktury drogowej. Natomiast dzięki realizacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przędzel, wykonana zostanie przebudowa drogi, powstanie chodnik, zjazdy, studzienki i inne elementy związane z inwestycją drogową.

Termin realizacji: 04.2021 r. – 10.2021 r.